Carduri FestiPay

Termeni și condiții generale pentru cardul voucher

Cardul Festipay

 1. CONDIȚII GENERALE

Scopul acestor Termene și Condiții Generale (în continuare TCG) este acela de a determina termenele generale ale utilizării voucher cardului Festipay (în continuare card sau card Festipay) emis de către ARTMANIA AGENCY SRL  (010781 Bucuresti, SECTOR 1 DONA NICOLAE NR.15), cod fiscal: RO28502830, (denumită în continuare ARTMANIA AGENCY SRL), la evenimentul organizat de ARTMANIA AGENCY SRL derulat în luna iulie 2017 și drepturile și obligațiile ARTMANIA AGENCY SRL și ale persoanelor fizice care utilizează acest card, (în continuare vizitator și posesor al cardului), privind utilizarea cardului.

Prin preluarea cardului, titularul cardului este de acord cu prevederile prezentelor Termene și Condiții Generale (TCG) și acceptă să fie legat de acestea. Cardul Festipay este un voucher electronic emis de ARTMANIA AGENCY SRL, care va fi utilizat exclusiv sau ne-exclusiv ca mijloc de plată la evenimentul deținut de ARTMANIA AGENCY SRL, așa cum a fost stipulat unilateral de către ARTMANIA AGENCY SRL.Cardul este un card RFID care utilizează tehnologie no-touch. Cardul nu poate fi considerat drept card bancar sau mijloc de plată echivalent în numerar.

Cardul poate fi folosit ca metodă de plată în 2017 la Festivalul ARTmania, în timpul acestui eveniment, la facilitățile comerciale de tipul Food & Drinks  care operează la situl evenimentului furnizat de către ARTMANIA AGENCY SRL.

Cardurile Festipay nu sunt valabile la punctele de merchandise al festivalului, plata efectuându-se numai în numerar.

Data expirării cardului: 30.07.2017, ora 02:00. Sumele rămase pe card vor putea fi retrase până la finalul timpului de retragere definit la articolul 8. Termenii retragerii sunt, de asemenea, stabiliți în articolul 8. Cardul nu conține nici o informație despre posesorul cardului. Cardul este valid de la preluare și poate fi folosit după realimentare. Cardul poate fi preluat gratuit.

 1. SOLICITAREA ȘI ÎNREGISTRAREA CARDULUI

Vizitatorul poate solicita un card personal la sosirea în festival, la punctul de plată al Festipay . Anularea sau înlocuirea cardurilor Festipay pierdute sau deteriorate poate fi solicitată numai de către un utilizator înregistrat.

Înregistrarea  prin sms

Pentru înregistrare, următorul text va fi ca SMS la numărul 36 30 344 4410: REG <numărul de 12 caractere al cardului><numărul de 4 caractere al PINului primit la activare><Noul PIN de 4 carctere> (e.g.: REG 123456789012 1234 4321).

Mesajul de confirmare NU este primit dacă:

 • formatul SMSului este greșit
 • vizitatorul încearcă să înregistreze un număr de card care nu există

Vizitatorul își poate înregistra cardurile Festipay în aplicația Festipay descărcată și folosită în sistemele de operare Android și IOS. Vizitatorul își poate descărca aplicația din Play Store și App Store.

Cardul poate fi folosit fără înregistrare, însă înregistrarea crește siguranța utilizării cardului, deoarece numai după înregistrare utilizatorul poate anula un card pierdut.

Dorim să îi avertizăm pe toți utilizatorii de carduri că, fără înregistrare, voucherul încorporat de cardul pierdut, nu poate fi utilizat de proprietarul inițial al cardului după aceea (oricine găsește cardul poate utiliza soldul, deoarece cardul nu poate fi anulat).

În acest caz, recomandăm înregistrarea cardului. Dat fiind faptul că numele titularului nu este înregistrat pe card, vizitatorilor le este recomandat să nu dea unor terțe persoane cardul și să îl păstreze într-un loc sigur.

ARTMANIA AGENCY SRL nu își asumă nici o responsabilitate pentru daunele cauzate de nerespectarea celor mai sus menționate, pierderea sau deteriorarea cardului, utilizarea acestuia de către persoane neautorizate și absența înregistrării.

Răspunderea pentru punctele menționate mai sus este exclusă în mod expres.

 1. ÎNCĂRCAREA ȘI ÎNLOCUIREA CARDULUI

Fiecare card are un sold. Soldul cardului poate fi încărcat cu orice sumă, în cazul unui card care nu a fost deja utilizat. Soldul maximum al cardului și suma maximă a unei singure încărcări este de 1000 RON. Cardul poate fi folosit pentru încărcarea oricărei sume în măsura în care soldul cardului permite acest lucru. Soldul cardului poate fi încărcat oricând în perioada de funcționare al punctelor de încărcare.

Punctele de încărcare au următorul program:

 • Joi (27.07.2017): 12:00 – 24:00
 • Vineri (28.07.2017): 12:00 – 01:00
 • Sâmbătă (29.07.2017): 12:00 – 02:00

Reîncărcarea soldului prin card bancar:

Soldul cardului poate fi încărcat cu orice sumă. Suma maximă per încărcare este de 1000 RON.

Soldul poate fi încărcat doar în RON.

Reclamațiile pot fi făcute numai la punctul de înregistrare după reîncărcare, adică imediat după tranzacție, dacă diferența poate fi determinată în mod clar. După părăsirea punctului de încărcare nu se acceptă plângeri.

Înlocuirea unui card pierdut poate fi solicitată personal la punctul Help Desk, prin identificarea cu un act de identitate valid (carte identitate, buletin, pașaport), în urma anulării cardului. Soldul cardului anulat va fi transferat pe noul card în decurs de 30 de minute la punctul Help Desk. Vezi și regulile de înlocuire și anulare ale cardului în articolele 6 și 7 din prezentele TCG.

 1. PLATA PRIN CARD

Plata se face la furnizori food & drinks prin utilizarea terminalelor de plată. Terminalul are 2 părți:

(i) Un reader cu un ecran, care este plasat pe tejghea și este vizibil deținătorului de card.

(ii) Un terminal POS, care este plasat pe tejgheaua asistentului comercial și care nu este neapărat vizibil vizitatorului

Procesul de plată:

(i) Asistentul comercial introduce suma finală a achiziției în casa de marcat și în terminalul POS;

(ii) După stabilirea valorii de cumpărare, suma este afișată pe ecranul cititorului și dacă este acceptată suma indicată, pune cardul la readerul prin care se realizează tranzacția;

(iii) Soldul voucherului scade cu suma respectivă;

(iv) Ecranul readerului afișează noul sold.

Dacă tranzacția a fost efectuată din greșeală cu o sumă incorectă sau dacă aceasta trebuie anulată din orice motiv, aceasta trebuie efectuată la terminalul de plată.

Anularea unei tranzacții este posibilă numai la terminalul la care s-a efectuat tranzacția și numai dacă aceasta a fost ultima tranzacție efectuată atât în ceea ce privește terminalul, cât și pe card. În caz contrar, nu este posibilă anularea tranzacției. Sistemul permite, de asemenea,oferirea de bacșișuri, caz în care este introdusă o sumă mai mare decât suma reală a achiziției. În acest caz, vizitatorii sunt avertizați să verifice în mod special suma introdusă. Bonul de cumpărare este emis de către vânzător.

 1. VERIFICAREA SOLDULUI

Soldul cardului voucher poate fi verificat de la furnizorii care acceptă cardul, în aplicația Festipay și la punctele special amenajate. Vizitatorul va accepta baza de date și declarația ARTMANIA EVENTS SRL privind soldul cardurilor ca fiind finală și aplicabilă.

 1. ÎNLOCUIREA CARDULUI

În cazul pierderii cardului de către vizitator, este posibilă cererea emiterii unui nou card. Dacă vizitatorul nu s-a înregistrat, vechiul card al vizitatorului nu poate fi anulat.

Soldul vechiului card poate fi transferat numai pe noul card, dacă vechiul card a fost înregistrat și anulat anterior. Transferul soldului se efectuează la punctele de asistență tehnică. În momentul transferului soldului, persoana care solicită transferul va trebui să se legitimeze cu un act de identitate (carte de identitate, pașaport) și să accepte ca datele sale personale (nume, adresă, nr. ID, numărul de telefon) vor fi înregistrate. Datele înregistrate în acest mod nu vor fi centralizate, ci vor fi utilizate numai în conformitate cu prevederile legii CXII din 2011 privind autodeterminarea informației și libertatea de informare, precum și alte legi relevante. În cazul în care furnizarea datelor este refuzată, asistentul Help Desk nu este obligat să efectueze tranzacția. În cazul transferului, vizitatorul este informat despre procedura de transfer și acceptă ca acesta să fie efectuat în conformitate cu termenii de mai sus. În cazul unui card deteriorat, este necesar ca vechiul card să fie prezentat și anulat pentru achiziționarea noului card.

Un nou card poate fi solicitat doar de la punctele de asistență tehnică.

 1. ANULAREA CARDULUI

Soldul unui card pierdut, deteriorat sau furat poate fi anulat numai dacă a fost înregistrat anterior.

Anularea cardului

Trebuie trimis un SMS la numărul +3630 344 4410 cu textul următor: TILT <numărul de 12 caractere al cardului><Noul PIN de 4 caractere> (e.g.: TILT 123456789012  4321)

O notificare de confirmare nu NU este primită dacă:

 • formatul SMS-ului este greșit
 • Vizitatorul încearcă să anuleze un număr de card care nu există

Vizitatorul își poate anula cardul Festipay în aplicația Festipay.

În cazul în care vizitatorul solicită acest lucru, soldul cardului anulat va fi transferat pe noul card la 30 de minute de la anulare.

 1. RETRAGEREA SOLDULUI

Suma neutilizată poate fi retrasă – rotunjită cu 1 RON – la punctele de asistență tehnică sau în aplicația Festipay. Vizitatorului i se oferă, de asemenea, o chitanță a retragerii.

Deținătorul cardului poate retrage soldul neutilizat în orice moment în timpul festivalului. Retragerea poate fi solicitată de către deținătorul cardului la Credit Points. În cazul retragerii unor sume mai mari, asistentul are dreptul să verifice identitatea titularului cardului și să solicite aprobarea din partea Centrului Financiar. Vizitatorul este rugat să înțeleagă faptul că această procedură poate dura.

Data finală pentru retragerea soldului din perimetrul festivalului este 30 iulie, ora 2:00 AM.

Rugăm vizitatorii să nu lase pentru ultimul moment retragerea soldului final.

 1. PROCESAREA DATELOR

 

 

Vizitatorul trebuie să fie de acord ca datele sale personale să fie folosite și prelucrate  de către Festipay Zrt. (1135 Budapest, Reitter Ferenc u 46-48., Reg. no.: 01-10-048644,  tax no.: 25405983-2-41), entitate ce operează sistemul de vouchere, în conexiune cu uzul voucherului, în conformitate cu prevederile legii CXII din 2011 privind autodeterminarea,  libertatea utilizării informației și al altor legi maghiare în vigoare privind protecția datelor. Datele vor fi stocate pe durata evenimentului în conformitate cu legile relevante și apoi șterse.

Datele folosite nu pot fi legate de o persoană fizică, excepție făcând înregistrarea prealabilă, moment în care vizitatorul își va fi oferit consimțământul pentru prelucrarea datelor.

În cazul înregistrării via smart phone, datele vor fi legate strict de un număr de telefon mobil.

În cazul înregistrării via aplicației Festipay, datele vor fi legate de o adresă de email și de numele acestuia.

Scopul principal al folosirii datelor este acela de a înregistra cardurile voucher.

Vizitatorul poate solicita, simultan cu dezactivarea cardului, ștergerea datelor sale personale și retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor sale.

Cererea de ștergere a datelor poate fi transmisă către Festipay Zrt prin poștă sau email. Vizitatorul are dreptul de își retrage total sau parțial consimțământul acordat inițial făra a exprima un motiv anume pentru aceasta. Festipay va șterge în mod irevocabil toate datele cu caracter personal deținute despre acesta din sistem

 1. RECLAMAȚII

Reclamațiile vor fi luate în seamă numai dacă vizitatorul prezintă și cardul Festipay.

O dată cu acceptarea prezentelor condiții, ARTMANIA AGENCY SRL și vizitatorul  sunt de acordul cu faptul că orice revendicări care decurg din raportul juridic mai sus menționat pot fi soluționate în termen de 6 luni, în conformitate cu articolul 6:22, alineatul 3 din codul Civil Maghiar.

Este interzisă fotografierea sau filmarea  punctelor de credit (din interiorul sau exteriorul acestora), sau a angajaților din interiorul lor. Pentru astfel de înregistrări este necesar acordul în prealabil al Festipay Zrt. Normele mai sus menționate se aplică tuturor înregistrărilor angajaților de la punctele de reîncărcare.

ARTMANIA AGENCY SRL își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral prezentul regulament TCG cu condiția a informa simultan publicul participant la festival.