Obsession

Împletind arta performance-ului cu efectele audio-vizuale, repunerea în scenă a spectacolului ”Obsession” aduce în atenția publicului personaje devorate de angoase, măcinate de nocivitatea sentimentelor obsesive, prin trăiri dramatizate și printr-o coregrafie

obsession-un-spectacol-plin-de-imaginatie-si-sinceritate-14045-7

Ilustrând ideea că obsesiile devin dependențe, perfor- mance-ul devine ”o chemare către noi, o oglindire a pro- priului nostru suflet, o poves- te pe care fiecare o percepe în funcţie de experienţă şi cultură, de gradul de idea- lism sau sensibilitate pe care îl are.”(Cristina Gazner – Ziua News).asemeni unui catharsis…
Fiind un show readaptabil, care folosește spațiile alternative în modul cel mai ingenios și care depășește limita realului devenind o platformă de exprimare liberă printr-o expresivitate și o sinceritate brutală a mișcărilor, ”Obsession” a câștigat anul acesta premiul pentru ”Cel Mai Bun Spectacol” la Iași Fringe Festival.

”Fluid, hipnotic, plin de ener- gie şi de sens, te absoarbe din cotidian şi te aruncă într-un univers paralel, des- chizându-ţi conştiinţa din- colo de limitele mentale.”